Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Brain Storming

Κάνοντας σήμερα ένα μικρό διαλειμματάκι από το συνεχόμενο βάψιμο των τελευταίων ημερών και κάνοντας αυτό που κάνω όλες αυτές τις μέρες, δηλ να διαβάζω τους κανόνες, FAQs, προσπαθώντας να βρω μικρά hints που θα μου δώσουν κάποιο προβάδισμα αφού τα ξωτικά μου έφαγαν ένα συμπαθητικό ''νερφάρισμα'' στην 6η έκδοση σε ένα από τα περίφημα Brain Storming που έκανα έκατσα και έβγαλα μία λίστα η οποία και δεν βγάζει νόημα με τη πρώτη ματιά, ίσως ούτε και με τη δεύτερη θα τη κατεβάσω σε 2-3 φιλικά για να δω πως κρατεί.

Πάντως είμαι αρκετά περίφημος για αυτή καθώς συνδυάζει αρκετά από τα μοντέλα που έχω και δεν μου αρέσει να έχω μοντέλα και να κάθονται και παρόλο που μπορεί να μην αποδειχτεί αρκετά ανταγωνιστική σε τουρνουά σίγουρα θα ασχοληθώ αρκετά μαζί της και αν μπορέσω θα τη κάνω όσο πιο competitive γίνεται.

Τέρμα όμως το πολύ μπίρι μπίρι και voila και η λίστα......I love Battle scribe!!!!!!!!


DE Sliscus (1747pts)

1750pt Dark Eldar 5th Ed (2010) Roster (Standard)

Selections:

HQ (255pts)

 • Baron Sathonyx (105pts)
  Bones of the Seer, Fleet, Hit and Run, Independent Character, Master of the Skies, Night Vision, Power from Pain, Twilight Shroud
  Custom Skyboard, Hellglaive, Phantasm Grenade Launcher, Shadowfield, Splinter Pistol
 • Duke Sliscus the Serpent (150pts)
  Contraband, Fleet, Independent Character, Low Orbit Raid, Night Vision, Power from Pain, The Serpent's Venom
  Blast Pistol, Combat drugs (Combat Drugs), Ghostplate Armour, Plasma Grenades, Shadowfield, The Serpent's Bite

Elites (316pts)

 • Kabalite Trueborn (143pts)
  • 4x Trueborn (78pts)
   Fleet, Night Vision, Power from Pain
   2x Shardcarbine (10pts), 2x Splinter Cannon (20pts)
  • Venom (65pts)
   Flickerfield, Splinter Cannon (10pts)
 • Kabalite Trueborn (173pts)
  • 4x Trueborn (108pts)
   Fleet, Night Vision, Power from Pain
   4x Blaster (60pts)
  • Venom (65pts)
   Flickerfield, Splinter Cannon (10pts)

Troops (604pts)

 • Hellions (Troops) (169pts)
  9x Hellion (144pts) (Fleet, Hit and Run, Night Vision, Power from Pain)
  • Helliarch (25pts)
   Agoniser and Splinter Pistol (15pts)
 • Kabalite Warriors (185pts)
  • Raider (70pts)
   Dark Lance, Splinter Racks (10pts)
  • 10x Warriors (115pts)
   Fleet, Night Vision, Power from Pain
   Blaster (15pts), Splinter Cannon (10pts), 8x Splinter Rifle
 • Kabalite Warriors (125pts)
  • Venom (65pts)
   Flickerfield, Splinter Cannon (10pts)
  • 5x Warriors (60pts)
   Fleet, Night Vision, Power from Pain
   Blaster (15pts), 4x Splinter Rifle
 • Wyches (125pts)
  • Venom (65pts)
   Flickerfield, Splinter Cannon (10pts)
  • 5x Wyches (60pts)
   Dodge, Fleet, Night Vision, Power from Pain
   5x Haywire grenades (10pts)

Fast Attack (212pts)

 • Reaver Jetbikes (78pts)
  Close combat Weapon, Combat Drugs (Combat Drugs), Heat Lance (12pts), 3x Jetbikes (66pts) (Fleet, Night Vision, Power from Pain, Skilled Riders), Splinter pistol
 • Scourges (134pts)
  Ghostplate Armour, Plasma Grenades
  • 5x Scourge (134pts)
   Fleet, Night Vision, Power from Pain
   2x Heat Lance (24pts), 3x Shardcarbine

Heavy Support (360pts)

 • Cronos Parasite Engine (100pts)
  Fearless, Move through Cover, Night Vision, Power from Pain
  Close Combat Weapon, Spirit Syphon, Spirit Vortex (20pts)
 • Ravager (115pts)
  Aerial Assault, Night Vision
  Dark Lance, Dark Lance, Dark Lance, Nightshield (10pts)
 • Razorwing Fighter (145pts)
  Aerial Assault, Deep Strike, Night Vision, Supersonic
  Dark Lances (x2), Monoscythe Missile, Monoscythe Missile, Monoscythe Missile, Monoscythe Missile, Twin-linked Splinter Rifle

Profile Summary:

 • NameWSBSSTWIALDSavePg
  Cronos Parasite Engine3357342103+41
 • NameUnit TypeWSBSSTWIALDSavePg
  Baron SathonyxJump Infantry663326395+, 2++48
  Duke Sliscus the SerpentInfantry663326394+, 6++,2++51
  HelliarchJump Infantry443315294528
  HellionJump Infantry443(4)3151(2)85+28
  Kabalite TruebornInfantry443315295+26
  ReaverBikes (Eldar Jetbikes)443316185+29
  ScourgeJump Infantry443315184+/6++28
  WarriorInfantry443315185+26
  WychInfantry443316186+27
 • NameBSFrontSideRearTypePg
  Raider4101010Skimmer, Fast, Open-topped44
  Ravager4111110Skimmer, Fast, Open-topped44
  Razorwing Fighter4101010Skimmer, Fast46
  Venom4101010Skimmer, Fast, Open-topped43
 • NameDescriptionPg
  AgoniserPower Weapon, Always wounds 4+56
  BladevanesWhen moving with turbo boosters, on one unengaged unit it passes over. D3 S4 AP- hits per reaver29
  Custom Skyboard+2 S on assault48
  Flickerfield5++63
  Ghostplate armour4+, 6++
  Haywire Grenades1 No Effect, 2-5 Glancing, 6 Penetrating56
  HellglaiveTwo-handed,S +1, A +128
  NightshieldReduce range when being shot at by 6".63
  Phantasm Grenade LauncherModel and and squad joined count as having both assault and defensive grenades.58
  Shadowfield2++, On a roll of 1 item is destroyed.
  Splinter RacksSplinter rifles and splinter pistols may re-roll To Hit.63
  The Serpent's Bitetwo poisoned weapons (2+). To Wound 5+ ignore armour.51
 • NameRangeStrengthAPTypePg
  Blast Pistol6"82Pistol, Lance56
  Blaster18"82Assault 1, Lance56
  Dark Lance36"82Heavy 1, Lance56
  Heat lance18"61Assault 1, Lance, Melta58
  Monoscythe Missile48"65Assault 1, Large Blast, One Shot46
  Shardcarbine18"X5Assault 3, Poisoned (4+)58
  Spirit SyphonTemplate43Assault 141
  Spirit Vortex18"33Assault 1, Large Blast, If kills enemy models give pain token 12"41
  Splinter Cannon36"X5Assault 4, or Heavy 6*, Poisoned (4+)58
  Splinter Pistol12"x5Pistol, Poisoned (4+)58
  Splinter Rifle24"X5Rapid Fire, Poisoned (4+)58

Selection Rule Summary:

 • Aerial Assault: May fire all weapons at crusing speed.
 • Bones of the Seer: Adds one to the dice roll when determining deployment zone.
 • Combat Drugs: D6 Result Effect
  1 Hypex: All affected units roll three dice when making Run moves, picking the highest result
  2 Serpentin: All affected units gain +1 Weapon Skill
  3 Grave Lotus: All affected units gain +1 Strength
  4 Painbringer: All affected units re-rolled failed To Wound rolls in close combat
  5 Adrenalight: All affected units gain +1 Attack
  6 Splintermind: All affected units start the game with a bonus pain token (see Power from Pain)
 • Contraband: Army including Duke may roll twice on Combat drug table and chose best.
 • Dodge: 4++ in CC
 • Fleet: A unit with this rule may assault in the same turn in which it has run.
 • Low Orbit Raid: All Raiders, Venoms, and Ravagers have deep strike.
 • Master of the Skies: The Baron and any unit of Hellions he joins may re-roll all failed dangersous terrain. During Hit and Run, can re-roll both I test and move dice.
 • Night Vision: models may choose to re-roll the test to determine how far they can see
 • Power from Pain: No. of Pain Tokens Effect
  1 Feel No Pain
  2 Furious Charge
  3 or more Fearless
 • Supersonic: Flat out may move 36".
 • The Serpent's Venom: Pick Kabalite Warriors or Kabalite Trueborn to join at beginning of game. All splinter weapons in that unit are poisoned (3+)
 • Twilight Shroud: confers stealth to Sathonyx and his unit.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου